Dotace pro dobrovolné hasiče z Orlové - Poruby

Sboru Dobrovolných Hasičů v Orlové – Porubě se v roce 2020 podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje na dovybavení sálu novými stoly a židlemi v hodnotě 60 000 Kč. Sál v hasičské zbrojnici tak byl dovybaven novými stoly a židlemi a Město Orlová vyměnilo stará dřevěná okna za plastová. Tímto byla dokončena modernizace celého sálu, který je mimo jiné vybaven dataprojektorem a plátnem. Tento sál slouží k pořádání školení výjezdové jednotky, v zimních měsících kroužku mladých hasičů,dále k různým schůzím a besedám s občany. SDH Orlová – Poruba přispěla na dovybavení sálu ze svého rozpočtu částkou 28 000 Kč.

 

 

 

Vítejte na stránkách SDH-ORLOVÁ-PORUBA

.

Tyto stránky jsou určeny všem hasičům a jejich přiznivcům. Na těchto stránkách se můžete dozvědět vše o našem sboru a jeho historii i současnosti.

Výjezdová jednotka našeho sboru je zařazena v kategorii JPO III, sbor provádí prevenci a pracuje s mládeží. Náš sbor má navázanou družební spolupráci s OSP Rydultowy z Polska.

Organizujeme různé akce, např. ples, den dětí, soutěže, smažení vaječiny, uzení makrel a jiné.Tyto stránky jsou určeny pro větší informovanost o naší práci, kterou děláme.

____________________________________________________________________________________________________________

   

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________