Spolupráce mezi OSP Rydultowy a SDH Orlová–Poruba se datuje od roku 1994.

Největší zásluhu na této spolupráci mají na české straně hlavně pan Petr Karnold, Pavel Karnold a Milan Smutný. Za MÚ Orlová má velký podíl paní Viera Kupcová, která se velkou měrou podílela na aktivní rozvíjení spolupráce.

Na začátku spolupráce jsme zjistili různé rozdíly, které byly v naší hasičské práci, a to jak při výjezdech, tak při soutěžích. Předávali jsme si své zkušenosti a poznatky v  hasičské činnosti. Začali jsme se navštěvovat nejenom na schůzích, ale postupem času i na různých cvičeních, soutěžích a podobně.

Postupně, jak se naše spolupráce rozvíjela, zapojovalo se do ní i více členů z obou družebních organizací. Potkáváme se nejenom na akcích hasičských, ale i na různých kulturních akcích, které pořádají naše partnerská města. Tak jako k životu patří chvíle příjemné, tak bohužel i smutné, když naše řady někdo opustí. Ale i v takových případech se hasiči dokážou spojit a uctít společně památku zesnulého kolegy a na poslední cestě ho doprovodit.

Naše spolupráce se dále rozvíjí a pokračuje. Můžeme jenom doufat, že nastupující mladá generace hasičů v obou sborech bude pokračovat nadále ve spolupráci, která vznikla před 20 lety.

aktualizováno: 26.01.2021 00:47:53