16.1.2016
Požár, nízké budovy, hoří saze v komíně, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
9.2.2016
Požár, nízké budovy, hoří saze v komíně, Orlová-Poruba
Technika DA Citroen Jumper, 1+2
 
12.2.2016
Požár, lesní a polní porost, tráva, požár keře, Orlová-Poruba
Technika DA Citroen Jumper, 1+4
 
20.2.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom nad komunikací, Orlová-Lazy
Technika CAS 16 Iveco, 1+
 
12.3.2016
Požár výškové budovy, hoří jističe v 11. patře, jsou vidět plameny, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
29.3.2016
Požár lesního a polního porostu, tráva, hoří tráva v lesoparku 10x10m, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
29.3.2016
Požár lesního a polního porostu, tráva, doutná les 5x5m, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
7.4.2016
Planý poplach, požár nízké budovy, zápach po spálenině, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
8.5.2016
Požár lesního a polního porostu, tráva, hoří louka 10x10m, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
13.5.2016
Požár, lesního a polního porostu, tráva, hoří v lese, plameny 10m, dým, Orlová–Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 
13.5.2016
Požár, nízké budovy, sklepních prostor, Orlová–Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
Technika DA Citroen Jumper, 1+2
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, Havířov-Město
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, Havířov-Prostřední Suchá
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
Technika DA Citroen Jumper, 1+1
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, Prostřední Suchá
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
Technika DA Citroen Jumper, 1+1
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, Havířov-Prostřední Suchá
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
Technika DA Citroen Jumper, 1+1
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, Havířov-Prostřední Suchá
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
Technika DA Citroen Jumper, 1+1
 
1.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, voda ve výtahové šachtě, prosakuje do bytů, Havířov-Město
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
Technika DA Citroen Jumper, 1+1
 
4.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, čerpání vody, voda ve sklepě RD, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+
 
17.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, v zahradě strom na el. vedení, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
17.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom na komunikaci Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 
18.6.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom na el. vedení, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+6
 
18.6.2016
Požár, výškové budovy, kouř z okna, šestipatrový dům, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
27.6.2016
Planý poplach, požár, shromaždiště osob, EPS, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
27.6.2016
Požár, trafostanice, rozvodny, hoří sloup NN, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
7.7.2016
Požár, lesní a polní porost, tráva, hoří pole 50x50m, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
14.7.2016
Požár, nízké budovy, požár garáže, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
15.7.2016
Planý poplach, požár, shromaždiště osob, EPS, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 
19.7.2016
Požár, výškové budovy, zadýmené stupačky, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
26.7.2016
Požár, výškové budovy, dými se z jističe v paneláku, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+
 
 
30.7.2016
Požár průmyslové objekty, sklady, hoří na mořírně, Bohumín
Technika CAS 16 Iveco, 1+8
 
4.8.2016
Požár, nízké budovy, hoří ve dvoře, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
6.8.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom na komunikaci, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 
14.8.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom přes komunikaci, Orlová-Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+2
 
18.8.2016
Požár, dopravní prostředky, spadl a hoří balón, Orlová-Poruba
Technika DA Citroen Jumper, 1+3
 
21.8.2016
Požár, dopravní prostředky, plameny pod autem a v motoru, Orlová-Lutyně
Technika CAS 16 Iveco, 1+
 
1.10.2016
Požár, shromaždiště osob, dým ze střechy kostela
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 
18.10.2016
Požár, výškové budovy, zakouřená chodba
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
3.11.2016
Požár, výškové budovy, černý kouř z okna
Technika CAS 16 Iveco, 1+
 
8.11.2016
Požár průmyslové objekty, sklady, hoří hala 30x20m, pila Čajka
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
13.11.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, strom nakloněný nad komunikaci a sloupem veřejného osvětlení
Technika DA Citroen Jumper, 1+3
 
22.11.2016
Požár, popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
28.11.2016
Požár, výškové budovy, hoří sedačka na schodišti
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
29.11.2016
Planý poplach, požár, shromaždiště osob
Technika DA Citroen Jumper, 1+3
 
2.12.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, spadlý strom zasahuje do vozovky
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
2.12.2016
Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, visící ohrožující plakát
Technika CAS 16 Iveco, 1+3
 
18.12.2016
Požár, nízké budovy, sklepních prostor, Orlová–Poruba
Technika CAS 16 Iveco, 1+5
 
29.12.2016
Požár, výškové budovy, je vidět dým na balkoně
Technika CAS 16 Iveco, 1+4
 

 

aktualizováno: 26.01.2021 00:47:53