Akce v oblastí prevence ve městě Orlová za rok 2013

Pořádané sborem SDH Orlová-Poruba,Městem Orlová a Domem kultury města orlová

Jako každým rokem se naše jednotka zapojila do akci prevence které pořádaly jak Město Orlová tak i Dům Kultury Města Orlové a i náš sbor.

1.1.2013 Jednotka provedla požární asistenční hlídku při novoročním ohňostroji a to na požádaní DKMO.

8-10.2.2013 se p.křižánek zúčastnil seminaře prevence a výchovné činností v Ústřední Hasičské škole Janské Koupele,toto školení organizoválo KORP.

Naše jednotka a sbor se opět jako každým rokem zapojila do akce Měsíc Březen PO kdy naše Mateřské partnerské školky a to MŠ Orlík z Orlové-Poruby, MŠ Radost z Orlové-Lutyně a MŠ z Orlové-Města a i naše děti s kroužku mladých hasičů na kreslili spoustu krásných obrázku na téma hasiči, poté náš výbor SDH vyhodnotil z každé organizace 3 výherce aby jsme mohli tato děti ohodnotit ocenit ve spolupráci s Městským Úřadem Orlová, Po vyhodnocení výboru SDH byli obrázky odeslány na Okresní Združení Hasičů Okresu Karvina.

16.3.2013 se naši 3 členové a to p.Křižánek,p.Beňo,p.Moldřik zúčastnili školení preventistu v Bohumině-Zablatí.

25.3.2013 jednotka provedla pro naši partnerskou školku Orlík,ukázku s činností na objekt školky a to na simulaci požáru v kotelně a následně evakuací objektu.

18.5.2013 Jednotka provedla požární asistenční požární hlídku při akci Dny Města Orlové a to na požádaní DKMO.

19.5.2013 Byla jednotka požádaná DKMO o provedení požární asistenční hlídky na akcí národnostních menšin.

20.5.2013 Byl preventista osloven a požádán p.Kančím ze sklenářství Orlová aby byla provedená kontrola objektu a proveden zápis do knihy,při kontrole jsem zistil několik závad a po dohodě byli tyto závady odstranění.

10.6.2013 Náš sbor opět jako každým rokem pořádal den děti a den otevřeních dveří,kdy jsme pozvali naše děti mateřských partnerských školek a zároveň i děti s našeho kroušku mladých hasičů,pro děti byla připravena široka škála her a dobrodruštvi.Dětem byla provédena debata s preventivou SDH a následně s městským Policistou který přijal pozvaní.Po debatě byla provedena ukázka s činností kdy děti předvedli za učasti DA12 požární Útok z vodou a Policie provedla zastavení dopravy. Po ukázce byla pro děti

připravená soutěž a za tuto soutěž byli děti odměnění cukrovinkami které byli zakoupený ve spolupráci s Městským Úřadem Orlová.

15.6.2013 byl náš Sbor požádán o provedení požární asistenční hlídku v Karviné a to při soutěži mažoretek na zimním stadioně.A zároveň byla prováděna i požární hlídka v Orlové při akci ROCK FEST a tato hlídka byla provedena na požádaní DKMO.

17.6.2013 Požádala pi.ředitelka Vrlíková ze základní školy Slezská 200 o provedení ukázky s činností jednotky na požár autovráku aby děti s této školy vyděli jedno zmála co hasiči vykonaváji.

3.7.2013 Jednotka provedla požární hlídku na motokrosovém závodu ENDURO TEAM.

20.7.2013 Naši jednotku požádaly z DKMO o provedení požární asistenční hlídku při akcí slavností piva a gůlaše.

21.9.2013 se dva naši členové a to p.Beňo,p.Moldřik zúčastnili obnovovacích testu po 5 letech držitelu odznaku preventista III,II stupně oba úspěšně složili zkoušky,tyto zkoušky se konaly na HZ Rychvald.

22.9.2013 Se naše jednotka zúčastnila akce zdravé Město Orlová,jednotka na požádaní provedla ukázku techniky.

Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat všem co se zapojili do těchto zmíněných akci aby jejiš průběh byl hládky,a neposlední řadě bych chtěl poděkovat Městu Orlová za finanční podporu bez této finanční podpory by ty některé akce nemohli existovat a zvlášť patři velké dík i výboru SDH za podporu a pomoc při organizovaní.


Preventista SDH Orlová-Poruba

Křižánek Lukáš

aktualizováno: 26.01.2021 00:47:53