Dne 20.03.2017 proběhla  na mateřské školce v Orlová-Město ulice Husova akce pod názvem Měsíc Březen požární ochrana, kterou organizoval a také řídil preventista Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba  Lukáš Křižánek, který přítomným dětem prezentoval základní pravidla požární ochrany, jak se mají děti chovat při spozorování požáru a jak těmto událostem předcházet.  Po krátké prezentaci  si slovo převzali strážníci Městské policie Orlová, kteří dětem sdělili něco o prevenci  a kriminalitě. Po prezentacích proběhlo simulované vyhlášení požárního poplachu s následnou evakuací dětí z mateřské školky. Při evakuaci byla preventistou Lukášem Křižánkem  událost nahlášena Jednotce dobrovolných hasičů Orlová-Poruba a Jednotce dobrovolných hasičů Orlová-Město. V krátké chvíli k události přijely dva hasičské vozy z jednotky dobrovolných hasičů Orlová-Poruba a jedno vozidlo z jednotky dobrovolných hasičů Orlová-Město. Také dorazilo jedno služební vozidlo Městské policie Orlová. Velitel zásahu se spojil s preventistou, který uvedl, že při evakuaci a následné spočítání děti zjistili, že chybí tři děti a jedna dospělá osoba. jednotky provedly  průzkum  objektu, kde byly tímto průzkumem všechny děti nalezeny a  vyvedeny z objektu, kdy bylo zjištěno, že tyto nebyly nijak zraněny. Také se podařilo nalézt dospělou osobu, která simulovala bezvědomí. Byl použit dýchací přístroj, kdy po zajištění základních životních funkcí byla tato osoba naložena na páteřní desku a vynesena z objektu, kde si tuto převzali další hasiči. Po lokalizaci a uhašení simulovaného požáru byla dětem ukázána technika, kterou dobrovolní hasiči v současné době disponují  s odborným výkladem a po společné fotografii byla celá akce ukončena.  Akce se kromě dětí a učitelského sboru mateřské školky účastnilo 8 hasičů JSDH Orlová-Poruba, 4 hasiči z JSDH Orlová-Město a 2 strážníci Městské policie Orlová.  Tato akce měla i druhý význam, kdy se hasiči obou jednotek seznámili s vnitřními částmi objektu, kdy v případě opravdové události mohou lépe a efektivněji zasáhnout. 
 
Lukáš Křižánek
preventista SDH Orlová-Poruba    
aktualizováno: 26.01.2021 00:47:53