Zpráva preventisty SDH Orlová-Poruba pro valnou hromadu za rok 2014

V uplynulém roce se naši členové sboru opět zapojili jako každým rokem do požární prevence.
Na nový rok 2014 byla naše jednotka požádana odbornou firmou o provedení požární asistenční hlidky při novoročním ohňostroji.

14.-16.2.2014 se konál Seminař prevence v Ústřední hasičské škole Janské koupele, toho to školení se zůčastníl p.Křižánek.

V měsici Březnu se opět konála akce požární ochranná očima děti,kde se opět zapojili naše partnerské Mateřské školky Orlík a Radost a i děti s našeho hasičského kroužku mladých hasišů,děti nám nakreslili spoustu krasných obrázku na téma hasiči,po té výbor SDH Orlová-Poruba vyhodnotil z každé školky 3 vyherce a 3 vyherce s našeho kroužku mladých hasičů abychom mohli těmto dětem předat ceny které byli zakoupený ve spolu práci s Městským Úřadem v orlové kde nám poskytli finanční potporu na tuto akci.A po vyhodnocení výborem SDH byli tyto obrazky zaslaný na OSH Karvina kde opět byli obrazky vyhodnocený.A 1 členka kolektivu mladých hasičů si vykreslila čestné uznaní okresu karvina.

20.3.2014 Jednotka sboru dobrovolních hasičů provedla na požádani preventisti SDH Orlová-Poruba p. křižánkem besedu s dětmy v rámci Března požární ochranny a to v MŠ Radost v Orlové-Lutyni, nasledně se jednotka zdalila od MŠ a vyčkala na vyhlašení poplachu p.ředitelky která oznamila simulování požár v Kuchyni MŠ.Teto akce se zůčastníla jednotka sboru dobrovolních hasičů Orlová-Poruba a Městská policie Orlová, za coš bych chtěl poděkovát městské policii Orlová zá jejich učast na teto akci.

25.3.2014 Preventista SDH provedl besedu s dětmy s kroužku mladých hasičů z Orlové-Poruba z oblasti prevence.

29.3.2014 Se konál seminař prevence v Horní suche, tento seminář pořadala okresní odborna rada prevence okresu karvina, toho to školení se zůčastnílo 5 našich šlenu.

22.5.2014 Byla naše jednotka požádana školou  u kapličky z Orlové-Lutyně zda by nas mohly navštivit v ramci vyučovaní aby se dozvěděli něco o hasičich a s jakou technikou dobrovolní hasiči dysponují.

30.5.2014 Byla jednotka požádana městem Orlová o ukazku techniky při akci den děti.

4.6.2014 Jednotka provedla ukázku techniky na požádaní MŠ Duha z Orlové-Lutyně a to při akci den dětí.

5.6.2014 Jednotka opět jako kažkým rokem navštivila MŠ Radost při akci den dětí, kde si děti mohly zastřikat na cíl předem určení, a za totu disciplinu byly děti odměněny slatkymi cukrovínkámy které byli zakoupeny ve spolupráci s městským úřadem Orlová .

17.6.2014  Naš sbor pořadal den děti pro naše pertnerské školky Orlík a Radost.  dětem byla předvedená úkazka hašení bytového přislušenstvy ve spolu práci s mladými hasičí s kroužku ,po úkazce byla pro děti připrávena soutěž za kterou byli ocenění ve spolu práci s Městským Úřádem v Orlové kde nám poskýtli finanční potporu na tuto akci aby byli zakoupené odměny pro děti.

30.8.2014 Jednotka provedla požární asistenči hlidku v areálu letního kina při akci rockwest a to na požádaní DKMO.

13.9.2014 probihala opět akce integrováného zachranného systemu na letišti u p.Jaroše kde se opět zapojil i náš sbor abychom mohli pro děti připravít soutěž za kterou byli oceněni ve spolu práci s Městským Ůřadem v Orlové kde nam poskytli finanční potporu pro zakoupení propagačních předmětu s hasičskou tematikou, a zaroveň byla pro děti připravena ukazka mladých hasičů s Orlové-Poruby kdy provedli požární útok s vodou.

13.9.2014 Se konali zkoužky pro získaní odznaku preventista třetiho stůpně v Doubravě.Na tyto zkoužky bylo sborem vyslano 5 členu a všichni uspěšně složili skoužky.

20.9.2014 Jednotka provedla požární asistenční hlidku v arealu letního kina při akci dny města Orlové a to na požádaní DKMO.


A na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zapojili do těchto zmíněných akci, bez těchto členů by tyto akce nemohly proběhnout, ale hlavně bych chtěl poděkovat Městu Orlová za poskytnutí finanční podpory na tyto zmíněné akce.


 Preventista sboru Orlová-Poruba

            Křižánek Lukáš           

 

aktualizováno: 26.01.2021 00:47:53